Jump to content

Забони чинӣ/Дарси 1

Аз Wikibooks

Дарси 1: 你好![вироиш]

Бо шиносоӣ ба дарси аввали забони чинӣ шурӯъ мекунемЯ: 你好。 Муколама байни ду нафаре, ки бори аввал бо ҳам дигар вохӯри карда истодаанд, оварда шудааст.

Муколамаҳо[вироиш]

Муколамаи 1[вироиш]

Аломатҳои Соддашуда Аломатҳои Расмӣ
金妮: 你好。 金妮: 你好。
欧文: 你好。 歐文: 妳好。
金妮: 我叫金妮。你叫什么名字? 金妮: 我叫金妮。你叫什麽名字?
欧文: 我叫欧文。 歐文: 我叫歐文。
Pīnyīn Тоҷикӣ
Jīnní: Nǐ hǎo. Ҷиннӣ: Салом.
Ōuwén: Nǐ hǎo. Овен: Салом.
Jīnní: Wǒ jiào Jīnní. Nǐ jiào shénme míngzi? Ҷиннӣ: Ман Ҷиннӣ. Исми шумо чист?
Ōuwén: Wǒ jiào Ōuwén. Owen: Ман Овен.

Муколамаи 2[вироиш]

Аломатҳои Соддашуда Аломатҳои Расмӣ
金妮: 他们是谁? 金妮: 他們是誰?
欧文: 她是艾美,她是中国人。他是东尼,他是美国人。 歐文: 她是艾美,她是中國人。他是東尼,他是美國人。
金妮: 你也是美国人吗? 金妮: 你也是美國人嗎?
欧文: 不是,我是英国人。你呢?你是哪国人? 歐文: 不是,我是英國人。妳呢?妳是哪國人?
金妮: 我是法国人。 金妮: 我是法國人。


Pīnyīn English
Jīnní: Tāmen shì shéi? Ҷиннӣ: Онҳо киҳо ҳастанд?
Ōuwén: Tā shì Àiměi, tā shì Zhōngguórén. Tā shì Dōngní, tā shì Měiguórén. Owen: Ӯ Ами мебошад. Ӯ чиноӣ аст. Вай Тони мебошад, вай амрикоӣ аст.
Jīnní: Nĭ yě shì Měiguórén ma? Ҷиннӣ: Шумо низ амрикоӣ мебошед?
Ōuwén: Bú shì. Wǒ shì Yīngguórén. Nǐ ne? Nǐ shì nǎ guó rén? Овен: На, ман Бритониёӣ. Шумо чӣ? Шумо намояндаи кадом миллат ҳастед?
Jīnní: Wǒ shì Fǎguórén. Ҷиннӣ: Ман фаронсавӣ.

Луғат[вироиш]

Эзоҳ: Visit this lesson's Stroke Order subpage to see images and animations detailing how to write the following characters. Audio files of the words are linked from the pīnyīn when available. Problems listening? See media help.

Соддашуда (расмӣ дар қафасҳо оварда мешавад агар дигаргуние дошта бошад) Pīnyīn Ҳиссаҳои нутқ English [‍m.‍]
1. (m.=, f.=) (ҷонишин) ту (танҳо)
2. hǎo (сифат) хуб
3. () men (исм пасванд) (барои ба шакли ҷамъ табдил додани ҷонишинҳо)
4. 你们 (m.=你們 f.=妳們) nǐmen (ҷонишин) ҳамаи шумоён(ҷамъ)
5. (ҷонишин) Ман, ба ман
6. 我们 (我們) wǒmen (ҷонишин) мо, ба мо
7. (ҷонишин) вай, ба ӯ (мард)
8. (ҷонишин) ӯ, ба ӯ (зан)
9. 他们 (他們) tāmen (ҷонишин) онҳо, ба онҳо (мардона.)
10. 她们 (她們) tāmen (ҷонишин) онҳо, ба онҳо (занона.)
11. jiào (v) номи гирифтан, ном доштан
12. 什么 (什麽) shénme (ҷонишин) чӣ
13. 名字 míngzi (исм) ном
14. shì (феъл) будан (мебошам/мебошад/мебошед - мебошанд)
15. () shéi OR shuí (ҷонишин) кӣ, ба кӣ
16. () guó (исм) кишвар
17. rén (исм) шахс, шаҳрванд [个 (個) gè]
18. (зарф) низ, ҳам
19. () ma (ҳиссача) (ҳиссачаи саволӣ)
20. ne (ҳиссача) (ҳиссачаи саволӣ матни шинос)
21. OR něi (ҷонишин) ки, кадом
22. (зарф) (инкоркунандаи феълҳо)

Исмҳои Хос[вироиш]

Соддашуда (расми дар қафасҳо) Pīnyīn Тоҷикӣ
1. 金妮 Jīnní Ҷиннӣ
2. 欧文 (歐文) Ōuwén Овен
3. 艾美 Àiměi Ами
4. 东尼 (東尼) Dōngní Тони
5. 中国 (中國) Zhōngguó Чин, Хитой
6. 美国 (美國) Měiguó Амрико
7. 英国 (英國) Yīngguó Бритониё
8. 法国 (法國) Fǎguó Фаронса

Дастури забон - Грамматика[вироиш]

Ҷумлаҳои Содда[вироиш]

The sentence structure of Chinese is very similar to that of English in that they both follow the pattern of Subject-Verb-Object (SVO). Unlike many languages, verbs in Chinese are not conjugated and noun and adjective endings do not change. They are never affected by things such as time or person.


S + V + O1. 我叫艾美。

Wǒ jiào Àiměi.
Исми ман Ами мебошад.

Ҷумлаҳое, ки аз shì истифода мекунанд [是][вироиш]

Shì, the equational verb to be, can be used as the English is or equals. Shì can only be used to equate combinations of nouns, noun phrases, and pronouns. In Chinese, shì, the "to be" verb, is not used with adjectives, as it is in English, as in, "He is cold."


S + 是 + O1. 我是中国人。

Wǒ shì Zhōngguórén.
Ман шаҳрванди Чин мебошам.

2. 她是金妮。

Tā shì Jīnní.
Ӯ Ҷинни мебошад.

3. 她们是英国人。

Tāmen shì Yīngguórén.
Онҳо инглис мебошанд.
Shì дар ҳолати баъд аз [不] омадан ба инкорӣ табдил меёбад. одатан 4ум оҳанг аст, аммо ба оҳанги 2ум тағйир меёбад дар ҳолате, ки баъад аз оҳанги 4ум ояд.


S + 不 + 是 + O1. 他不是东尼。

Tā bú shì Dōngní.
Вай Тони нест.

2. 我不是美国人。

Wǒ bú shì Měiguórén.
I am not American.

Ҳиссачаи саволии ma [吗][вироиш]

Иловакунии ҳиссачаи модалии ma [吗] ба охири ҷумла, ҷумларо ба савол табдил медиҳад. Дар тартиби калимаҳо ба тағйироте ба мисли дигар забонҳо ниёзе вуҷуд надорад.

Ҷумлаи намунавии изҳорӣ ё ҳикоявӣ дар #1 ба ҷумлаи саволӣ ё пурсишӣ дар #2 тағйир дода шудааст.

1. 她是金妮。

Tā shì Jīnní.
Ӯ Ҷиннӣ аст.

2. 她是金妮吗?

Tā shì Jīnní ma?
Оё ӯ Ҷиннӣ аст?

Ҳиссаи саволии ne [呢][вироиш]

Using the ending modal particle ne [呢] makes a question when the context is already known, similar to saying "How about...?" in English. A common circumstance is when you wish to repeat a question that was just asked for another subject. Simply add ne to the end of the noun or pronoun to ask "How about this".


1. 我叫东尼, 你呢?

Wǒ jiào Dōngní, nǐ ne?
Исми ман Тони аст. Шумо чӣ?

2. 艾美是中国人, 他呢?

Àiměi shì Zhōngguórén, tā ne?
Ами чиноӣ аст. Вай чӣ?

Калимаҳои саволӣ[вироиш]

Like particles, question words make statements into questions without changing the order of the sentence. To make one, simply substitute the question word in for the place the subject would be in the answer.


1. 他们是哪国人?

Tāmen shì nǎ guó rén?
Онҳо аз кадом кишвар мебошанд?

2. 谁是美国人?

Shéi shì Měiguórén?
Ки амрикоӣ аст?

3. 她是谁?

Tā shì shéi?
Ӯ ки аст?

Шаблон:Chinese (Mandarin)TOC